Kalender

Årsmöte 2017

SAISec:s årsmöte avhölls traditionsenligt i Kista och här är det (ännu ojusterade) protokollet.


No comments:

Post a Comment