Kalender

om

SAISec


The Swedish Association for Information Security


is the DSV alumni Association for Information Security students


Connecting current and former students of Security Informatics at DSV, SAISec aims to provide the "missing link" between academia and security practitioners. The association has hosted guest lectures. SAISec has been instrumental in building momentum for the new Masters Programme in Information Security. Going forward, SAISec welcomes creative suggestions from old and new members on how to continue bridging theory and practice.
SAISec är säkerhetsinformatikernas egen förening med medlemmar som är eller har varit inskrivna på Universitetets utbildning i säkerhetsinformatik. SAISec vill fungera som en brygga mellan yrkeslivet och utbildningen. Det gör vi genom arrangera eller delta i event där akademi och näringsliv och/eller offentlig förvaltning möts kring aktuella ämnen.