Kalender

styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande            Oscar Ferm
Vice ordförande    Christina Gustavsson
Kassör                   Päivi Morell-Heinänen
Ledamot       Perry Göransson
Ledamot       Kian Rozi
Suppleant       Baris Korkmaz
Suppleant       Per Strömsjö
Suppleant       Jesper Bergman
Revisor      Yngve Monfelt
Revisor      Louise Yngström
Valberedning ordf Tove Wätterstam
Valberedning       Louise Yngström

No comments:

Post a Comment